Sesja inauguracyjna – MAKRO

Trendy określające przyszłość gospodarki

 • Koniunktura – co nas czeka? Spowolnienie gospodarcze – jego przejawy i potencjalne skutki. Jak reagować? Jakie atuty pozwolą przetrwać? Jak przygotować się na gorsze czasy? Jak minimalizować straty i ryzyka? 
 • Technologie. Polska gospodarka w dążeniu do nowoczesności. Czy będziemy „Tech Nation”? Warunki, które należy spełnić, by polska gospodarka weszła na wyższy poziom – cyfryzacji, technologii Przemysłu 4.0, innowacji, kreatywności, biznesowego wykorzystania wiedzy
 • Kierunek Green. Zrównoważony rozwój, no waste i gospodarka cyrkularna – w strategiach firm i w sferze technologii. Transformacja energetyki w kierunku źródeł odnawialnych oraz dla powstrzymania zmian klimatu i poprawy jakości powietrza
 • Czas czempionów. Duże polskie firmy na europejskim i światowym rynku. Ich potencjał i perspektywy wzrostu. Szanse na konkurowanie z największymi
 • Inwestycje. Jak zwiększyć poziom inwestycji krajowych i zagranicznych? Jakie warunki trzeba spełnić, by osiągnąć docelowy poziom inwestycji w polskiej gospodarce? Co jest impulsem do inwestowania?
 • SESJE RÓWNOLEGŁE

GREEN

 • No waste i gospodarka obiegu zamkniętego w gospodarce/przemyśle
 • Zielone technologie – wdrożenia, korzyści, bariery
 • Zrównoważony rozwój w strategiach firm i inwestorów. Etyczne inwestowanie. Świadomy konsument

TECH

 • Chmura i biznes. Technologie Cloud w gospodarce. Polska Chmura Krajowa. Przetwarzanie w chmurze – kluczowy element IV rewolucji przemysłowej

ENERGY

 • Transformacja energetyczna – główne kierunki i uwarunkowania
 • Prezentacje trendów:
  • Rozwój odnawialnych źródeł energii
  • Offshore na Bałtyku
  • Boom w fotowoltaice
  • Energetyka atomowa – tak czy nie?
  • Zielone technologie w sektorze energii

MOVE

 • Kolej w Polsce 2030 i 2050 – dwie perspektywy. Realizowane, planowane i konieczne inwestycje w infrastrukturze kolejowej i logistyce
 • Prezentacje trendów:
  • Oblicza mobilności (nowe technologie, środki i modele w komunikacji, infrastruktura)
  • Alternatywne napędy (e-mobilność, wodór, rozwiązania hybrydowe, nowe paliwa)

INVEST

 • Warunki i impulsy ożywienia sektora inwestycji prywatnych
 • Co skutecznie skłoni biznes do inwestowania w cyfrowe narzędzia nowej gospodarki i Przemysłu 4.0?

TECH

 • Automatyzacja i robotyzacja produkcji. Zachęty i bariery
 • Przykłady wdrożeń w polskim przemyśle

WORK/EDU

 • Rynek pracy, aktualna sytuacji i prognozy. Brak pracowników – trend stały czy przejściowy? Czynniki mogące odwrócić tę tendencję – spowolnienie, wzrost kosztów pracy, automatyzacja, wzrost produktywności?
 • Jak rozwijać kompetencje pod kątem potrzeb nowoczesnej gospodarki? Cyfryzacja, innowacje, kreatywność – wyzwania dla systemu edukacji. Rola firm w procesie kształcenia

Wydarzenia składające się na EEC Trends przybiorą zróżnicowane formy – od dynamicznych debat i dyskusji ekspertów, poprzez indywidualne rozmowy na scenie, po prezentacje dobrych praktyk i case studies.