EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Agenda

Finansowanie gospodarki

6 lutego 2023 • 13:45-15:00 • Sala Balowa A

Powrót do listy

Tematyka

Zdolność sektora bankowego do finansowania polskiej gospodarki. Kondycja krajowego rynku kapitałowego a inwestycje i innowacje. Jak inflacja, regulacje, spowolnienie wpływają na możliwości rozwoju gospodarczego i klimat inwestycyjny? Aktualne kryteria oceny projektów. Aktywność funduszy inwestycyjnych; emisje obligacji. Programy i środki UE dla Polski. Na co i kiedy może liczyć gospodarka, regiony i inwestorzy? Priorytetowe obszary i rodzaje przedsięwzięć. 

Retransmisja sesji

Prelegenci

Moderacja


EEC