EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Agenda

Potencjał przywódczy kobiet

6 lutego 2023 • 15:30-17:00 • Sala Balowa CDE

Powrót do listy

Tematyka

Kobiety w polskiej i europejskiej gospodarce i życiu publicznym – szanse i bariery związane z wykorzystaniem ich potencjału. Gender pay gap, sytuacja na rynku pracy w kontekście zjawisk kryzysowych wywołanych pandemią i wojną. Różnorodność i inkluzywność w agendzie UE w świetle dobrych praktyk. Kobiety w strukturach zarządczych: obowiązki i świadomość pracodawców. Potrzeba aktywizujących działań społecznych i edukacyjnych. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – przełożenie na kwestie przywództwa. Rola kobiet w kształtowaniu nowej Ukrainy. Kobiety w modelu odpowiedzialnego światowgo przywództwa.

Retransmisja sesji

Prelegenci

Moderacja


EEC