B C D G J K L Ł M N O P R S T W Z
Rafał Baniak

Rafał Baniak

Firma: Pracodawcy RP

Stanowisko: prezes zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej. W okresie 2003–2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera.

Od maja 2004 do listopada 2005 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej.

W 2006 został dyrektorem w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan,
a następnie doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich.

W grudnia 2007 objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, natomiast od grudnia 2011 objął tożsame stanowisko w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Po odejściu z rządu został wiceprezydentem wykonawczym Pracodawców RP. W październiku 2015 z ramienia tej organizacji powołany w skład Rady Dialogu Społecznego. Został też członkiem rady Fundacji Promocja Polska.

W styczniu 2022 został wybrany na prezesa zarządu Pracodawców RP.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT


EEC