GREEN

25 February 2020 • 11:30-13:00 •

Thematic scope

• No waste i gospodarka obiegu zamkniętego w gospodarce/przemyśle
• Zielone technologie – wdrożenia, korzyści, bariery
• Zrównoważony rozwój w strategiach firm i inwestorów. Etyczne inwestowanie. Świadomy konsument