Nowa nazwa oznacza jednak nowoczesną formułę wydarzenia, a przede wszystkim jej  bezpośrednie powiązanie z Europejskim Kongresem Gospodarczym (EEC), największym tego typu wydarzeniem w Europie Centralnej.

Ewolucja od Forum Zmieniamy Polski Przemysł ku EEC Trends to odpowiedź organizatora obu wydarzeń na wyzwania współczesności, wyjście naprzeciw zmieniającemu się światu.  

Tu, na EEC Trends, agenda EEC, tworzona jak zwykle w toku interakcji i konsultacji, przybiera ostateczny kształt. Wspólnie – przedsiębiorcy, eksperci, decydenci – wskazują istotne idee, tendencje, modele działań i technologie. 

Przewidywanie najbardziej ofensywnych trendów, projektowanie skutków, aktywne reakcje i wspieranie pozytywnych zjawisk – wszystko to złoży się na proces współkształtowania przyszłości polskiej, europejskiej i światowej gospodarki. W tym sensie EEC Trends kontynuuje koncepcję Zmieniamy Polski Przemysł. 

EEC Trends to od strony organizacyjnej alternatywa dla tradycyjnych forów i kongresów. Wydarzenie będzie zestawem zróżnicowanych, dynamicznych form – dyskusji, spotkań, rozmów i prezentacji – podporządkowanym poszczególnym trendom.