EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

WNP Awards przyznane po raz pierwszy

Michał Kurtyka, Program Mój Prąd, PKP Energetyka, Moya – sieć firmy Anwim, Polskie software houses, Maspex, FBSerwis, Erbud, LPP to laureaci tytułów WNP Awards 2020. Nagrody przyznano podczas gali wieńczącej konferencję EEC Trends, 25 lutego 2020 r.

– Laureatami naszych wyróżnień są osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które wywierają znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia w różnych segmentach i branżach gospodarki, które wskazują kierunki jej rozwoju – mówił Wojciech Kuśpik, inicjator EEC Trends, założyciel i wydawca Nowego Przemysłu oraz portalu WNP.PL, prezes Grupy PTWP. – Nominując laureatów WNP Awards zwracamy też uwagę na te konkretne aspekty ich działań, które wpisują się w pozytywne trendy kształtujące naszą przyszłość. Próbujemy ją przewidzieć. Próbujemy wskazać ludzi, którzy według nas najlepiej, najskuteczniej zmierzą się z jej wyzwaniami – dodał.

Laureaci WNP Awards 2020:

Michał Kurtyka
za odpowiedzialną postawę wobec stających przed Polską wyzwań związanych z ochroną klimatu i transformacją energetyki. 

Program Mój Prąd
za skuteczne wsparcie fotowoltaicznej rewolucji, która pokazała jak może zmieniać się polska energetyka. Program „Mój Prąd” to unikatowy instrument, który wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, konkretnie tych, którzy chcą mieć własną mikroinstalację fotowoltaiczną. Dzięki niemu, wzrost liczby takich instalacji w Polsce jest zjawiskiem wyjątkowym nawet w skali europejskiej.

PKP Energetyka
za ambitną i udaną transformację biznesową. PKP Energetyka to prywatna spółka działająca w niezwykle ważnym, bardzo wrażliwym i wymagającym sektorze infrastruktury. Wdrożyła nowoczesne systemy ITC decydujące o bezpieczeństwie i stabilności funkcjonowania kolei. Jest ważnym uczestnikiem przeobrażania polskiego sektora elektroenergetycznego. A dzięki zaangażowaniu inwestora finansowego  – funduszu CVC Capital Partners  – sama przechodzi ambitną transformację biznesową.

Moya – sieć firmy Anwim
za dynamiczny rozwój niezależnej sieci dystrybucji paliw oparty na zasadach partnerstwa, sprawnej logistyce i profesjonalnym zarządzaniu. Moya rozrasta się w imponującym tempie: w kraju działa już ponad 200 stacji z jej logo. Tak dynamiczny rozwój to między innymi efekt przyjęcia przez Anwim partnerskich zasad współpracy, ciągłego doskonalenia logistyki i profesjonalnego zarządzania. 

Polskie software houses
za stworzenie nowej polskiej specjalności opartej na zaawansowanych technologiach i wiedzy. Grupa Euvic i Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA wyrosły ze start-upów. Swój biznes zbudowały na technologii oraz wiedzy i kreatywności młodych pracowników. Potwierdziły jego wartość, zajmując eksponowane miejsce na rynku.

Maspex
jeden z największych producentów żywności w Europie Środkowo-Wschodniej, konsekwentnie buduje prestiż marki i realizuje strategię globalnej ekspansji. W ciągu trzech dekad przeprowadził 19 akwizycji – w tym 11 za granicą. Jego produkty powstają w 15 nowoczesnych zakładach w Polsce i na świecie, trafiają do ponad 60 krajów w Europie, w Ameryce i na Bliskim Wschodzie. 

FBSerwis
za pionierski wkład w rozwój sektora budowlanych i infrastrukturalnych usług serwisowych oraz za to, że wskazuje całej branży budowlanej ważny kierunek rozwoju. Korzystając ze wsparcia swojego właściciela – Budimeksu oraz doświadczeń jego strategicznego inwestora – Ferrovialu, stała się pionierem nowego sektora polskiego rynku usług infrastrukturalnych.

Erbud
za zbudowanie silnej pozycji na rynku opartej na dywersyfikacji działalności w ramach grupy. Erbud jest jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Buduje domy, drogi, obiekty energetyczne i przemysłowe, stawia farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Sięga po innowacje i nie obawia się podejmować współpracy z ambitnymi inwestorami.

LPP
za stworzenie polskiej marki globalnej oraz aktywność w działaniach na rzecz środowiska naturalnego. LPP to polska firma rodzinna, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent odzieży. LPP jest obecna w 20 krajach Europy, Azji oraz Bliskiego Wschodu. W zeszłym roku jej sprzedaż zagraniczna była większa od przychodów krajowych, odnotowuje także szybki wzrost sprzedaży e-commerce.

WNP Awards 2020, przyznane po raz pierwszy przez redakcję Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.PL, wręczono 25 lutego br., podczas gali towarzyszącej konferencji EEC Trends w Warszawie. Wydarzenie poprzedza największą imprezę gospodarczą w Europie Centralnej – XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress, 18-20 maja 2020r.) i piąte European Tech and Start-up Days.


EEC