Sesja inauguracyjna – MAKRO

25 lutego 2020 • 09:00-11:00 •

Tematyka

Trendy określające przyszłość gospodarki
• Koniunktura – co nas czeka? Spowolnienie gospodarcze – jego przejawy i potencjalne skutki. Jak reagować? Jakie atuty pozwolą przetrwać? Jak przygotować się na gorsze czasy? Jak minimalizować straty i ryzyka?
• Technologie. Polska gospodarka w dążeniu do nowoczesności. Czy będziemy „Tech Nation”? Warunki, które należy spełnić, by polska gospodarka weszła na wyższy poziom – cyfryzacji, technologii Przemysłu 4.0, innowacji, kreatywności, biznesowego wykorzystania wiedzy
• Kierunek Green. Zrównoważony rozwój, no waste i gospodarka cyrkularna – w strategiach firm i w sferze technologii. Transformacja energetyki w kierunku źródeł odnawialnych oraz dla powstrzymania zmian klimatu i poprawy jakości powietrza
• Czas czempionów. Duże polskie firmy na europejskim i światowym rynku. Ich potencjał i perspektywy wzrostu. Szanse na konkurowanie z największymi
• Inwestycje. Jak zwiększyć poziom inwestycji krajowych i zagranicznych? Jakie warunki trzeba spełnić, by osiągnąć docelowy poziom inwestycji w polskiej gospodarce? Co jest impulsem do inwestowania?