WORK/EDU

25 lutego 2020 • 15:30-16:30 •

Tematyka

• Rynek pracy, aktualna sytuacji i prognozy. Brak pracowników – trend stały czy przejściowy? Czynniki mogące odwrócić tę tendencję – spowolnienie, wzrost kosztów pracy, automatyzacja, wzrost produktywności?
• Jak rozwijać kompetencje pod kątem potrzeb nowoczesnej gospodarki? Cyfryzacja, innowacje, kreatywność – wyzwania dla systemu edukacji. Rola firm w procesie kształcenia