A B C D E G H K L M N O P S T W Z Ż
Grzegorz Czul

Grzegorz Czul

Firma: Fluor SA

Stanowisko: prezes zarządu

Grzegorz Czul, Prezes Zarządu Fluor S.A. oraz Dyrektor ds. Operacyjnych biura. Po ukończeniu studiów w roku 1985 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym, rozpoczął pracę na stanowisku inżyniera ds. orurowania w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji "Prosynchem" (obecnie Fluor S.A.). Następnie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej będąc inżynierem prowadzącym branżę oraz kierownikiem projektów. Swoje ponad 33-cioletnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania projektami, projektowania technicznego, orurowania i mechaniki zdobył poprzez zaangażowanie w projekty petrochemiczne, rafineryjne, energetyczne i chemiczne. Wiedzę z zakresu kierowania dużymi zespołami pozyskal między innymi w czasie oddelegowań do pracy w biurach korporacji Fluor w USA, Holandii i Wielkiej Brytanii oraz zarządzając polskim zespołem przy realizacji projektów wykonywanych między kilkoma biurami Fluor. Zainteresowania: bazy danych, narty, turystyka.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT