A B C D E G H K L M N O P S T W Z Ż
Jana Pieriegud

Jana Pieriegud

kierowniczka Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jana Pieriegud jest inżynierem, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Kieruje Katedrą Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół megatrendów, cyfryzacji, technologicznych i ekonomicznych aspektów rozwoju systemów transportowych i logistycznych, inteligentnych miast i nowych koncepcji mobilności (e-mobility, mobility-as-a-service, autonomous mobility, shared mobility).

Jest autorką i współautorką ok. 150 publikacji, współredaktorką serii monografii poświęconych przyszłości sektorów infrastrukturalnych, w tym: Elektromobilność w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych (2019), Mobilność w aglomeracjach przyszłości (2018), E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju (2017), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (2016), „Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych” (2015). Jest autorką raportów: Barometr Nowej Mobilności 2019/20 (PSPA, SGH), Transformacja cyfrowa kolei” (SGH, Siemens, ProKolej, 2019), Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland (EC, DG REGIO, 2019).

Ma duże doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz ekspertyz z zakresu transportu i logistyki. Jest niezależną ekspertką kilku instytucji i agencji wykonawczych ds. innowacji i badań w Polsce (NCBiR, NCN) i za granicą: Austrian Research Promotion Agency (FFG), Innovation and Network Executive Agency przy Komisji Europejskiej. Jest członkinią Komitetu Naukowego Shift2Rail – europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego, Rady Naukowej Fundacji Pro Kolej, kapituły konkursu UIC Digital Platform Award.

 

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT