A B C D E G H K L M N O P S T W Z Ż

Marcin Nowak

Firma: ABSL

Stanowisko: Head of management board

Marcin jest innowatorem, prowadzi i wspiera programy rozwojowe przyczyniające się do zwiększenia efektywności finansowej, rozwoju i optymalizacji organizacji oraz podniesienia poziomu industrializacji dostarczanych usług.

Jako Prezes Zarządu ABSL, bierze aktywny udział w działaniach, rozwoju, transformacji Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL), który to związek jest wiodącą organizacją branżową reprezentującą sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Biorąc pod uwagę bieżący klimat biznesowy, gospodarczy i polityczny, to właśnie w obrębie tego sektora Polska osiąga pozycję globalnego lidera jednocześnie budując innowacyjne środowisko, stając się wiodącym źródłem miejsc pracy w sektorze prywatnym.

Marcin ma ponad 20 lat doświadczania na wielu szczeblach zarządzania w firmach o profilach inżynierskich,  outsourcingowych, bio-farmaceutycznych zajmując funkcje w ścisłym kierownictwie firmy oraz zarządach. Karierę zawodową rozpoczął w niemieckim koncernie Hochst AG rozwijając organizację we wszystkich obszarach jej działalności włączając w to również efektywne przejścia w kolejne struktury firm z branży techniki medycznej jak Dade Behring i Siemens Medical, działając szeroko na rynkach Polski i Rosji.  W kolejnym etapie Marcin wspierał zarządzanie Centrami outsourcingowymi ITO w Capgemini,  zlokalizowanymi w Europie Środkowo-Wschodniej: w Polsce i Rumunii. Obok znanych polskich lokalizacji biurowych w Krakowie, Katowicach, Opolu, również wspierał budowę i rozwój centrów outsourcingowych Capgemini w Rumunii, Brazylii, Maroku oraz Chinach.  Równocześnie był odpowiedzialny za prowadzenie jednej z Globalnych Linii Serwisowych (Distributed Smart Services) będących częścią łańcucha realizacji usług opartego o globalną sieć zewnętrznych dostawców usług on-site.

Marcin jest absolwentem AGH w Krakowie, wydziału Elektrotechniki Automatyki I Elektroniki oraz ukończył studia MBA University of Quebec w SGH w Warszawie

 

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT