A B C D E G H K L M N O P S T W Z Ż

Tadeusz Sobotnik

Firma: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Stanowisko: dyrektor, Biuro Strategii

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT