Gospodarka po pandemii – nowe otwarcie. Bilans trudnego roku – aktualna sytuacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Co nas czeka w roku 2021? Prognozy epidemiologów i scenariusze ekonomistów. Tempo powrotu do normalności i zmiany o trwałym charakterze. Branże i sektory stabilne, rozwojowe i wrażliwe. Przyszłość rynku pracy. Stan finansów publicznych a dalsza pomoc państwa dla firm.

Europa w odbudowie – nowe wyzwania. Unijna polityka gospodarcza i finanse – jak wspólnie wyjść z impasu i budować nową rzeczywistość –jakościowo lepszą niż ta sprzed pandemii. Narzędzia: Fundusz Odbudowy i inne wehikuły finansowe. Zaufanie, współpraca, solidarność wobec zróżnicowanej sytuacji gospodarek krajów członkowskich.

Rozmowy o trendach:

  • Zielony Ład, transformacja sektora energii
  • Nowa infrastruktura, nowe inwestycje
  • Digitalizacja – jeszcze szybciej

EEC GREEN

Odcienie Zielonego Ładu. Green Deal jako strategia rozwoju europejskiej gospodarki. Nowy cel redukcji emisji – co oznacza dla gospodarek krajów UE. Jeden cel – wiele dróg? Transformacja i adaptacja: jak zmienią się produkcja i usługi, porządek prawny, życie codzienne. Polityka klimatyczna UE a globalna konkurencyjność Europy. Graniczny podatek węglowy (CBAM) – znaczenie dla UE i jej relacji ze światem.

Zielone inwestycje. Technologie i dziedziny, w które warto inwestować. Nie tylko energetyka – dobre praktyki inwestorów (budownictwo, usługi, gospodarka odpadami). Potencjał zielonych inwestycji – liczby, fakty, prognozy. Problemy, ryzyka, ograniczenia w inwestowaniu.

Zielone pieniądze. Potencjalnie dostępne środki na inwestycje w ramach Zielonego Ładu. Narzędzia, warunki, kwoty – o jakie środki chodzi? Jak się o nie starać? Firmy, podmioty, sektory w wyścigu o pieniądze „znaczone na zielono”?

Emisje – raportować czy nie? Dobre praktyki na świecie i w Polsce. Presja rynkowa i regulacyjna a rola CSR w strategiach firm. Nowe europejskie standardy raportowania i zasady zrównoważonej taksonomii – czy to będzie rewolucja? Jak skutecznie wspierać ograniczanie emisji? Kampania medialna „Zielony Indeks” – rola komunikacji w stymulowaniu działań na rzecz ograniczania emisji.

Efektywni i cyfrowi. Jak technologie cyfrowe wspierają zieloną transformację. Algorytmy sztucznej inteligencji, analiza danych, predykcja, zaawansowana automatyka w zarządzaniu energią, w optymalizacji procesów produkcyjnych, w budownictwie, usługach, w mobilności.

Energetyka na zakręcie – zielona transformacja. W jakim punkcie jest polska energetyka na drodze transformacji? Czy wyznaczone cele są na miarę naszych ambicji, możliwości, realiów? Zielony zwrot w strategiach i działaniach największych firm polskiej energetyki. Tempo przeobrażeń a stabilność systemu i bezpieczeństwo energetyczne. Taktyka bez strategii: fotowoltaika i generacja wiatrowa, ale także atom, gaz, wodór, biogaz wobec spadającej roli węgla.

Czysta, żywa energia. Inwestycje w OZE. Bezpieczny dla systemu poziom inwestycji w OZE. Finansowanie inwestycji w źródła odnawialne na przełomie dwóch systemów (zielone certyfikaty i system aukcyjny). Co z barierami dla energetyki wiatrowej na lądzie? Prosumenci pod słońcem – warunki dalszego rozwoju rozproszonej fotowoltaiki.

Offshore na Bałtyku. Ramy prawne i wsparcie regulacyjne. Plany i potrzeby inwestorów. Warunki efektywnego wykorzystania potencjału morskiej energetyki wiatrowe i skutecznej ofensywy inwestycyjnej. Produkcja dla sektora offshore – polska specjalność. Jak zadbać o należytą polonizację inwestycji?

EEC INVEST

Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej UE. Jak będzie wyglądała zrównoważona, niezawodna, sprawna infrastruktura? Infrastruktura i zasoby nowego świata. 

Rynek – priorytety, moce wykonawcze, kondycja branży, ceny materiałów i usług. Relacje zamawiający-wykonawca-podwykonawca w świetle aktualnych regulacji i w praktyce.

Infrastruktura i rynek przewozów kolejowych w Polsce. Rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury kolejowej – priorytetowe projekty, harmonogram, nowe technologie, dotychczasowe i nowe źrodła finansowania. Finansowanie, zaawansowanie procedur, spodziewane efekty. Warunki zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego. Obniżenie stawek dostępu do infrastruktury – deklaracje i co dalej? Warunki wykorzystania i dostępu do istniejącej infrastruktury – potencjalna rola regulacji. Transformacja sektora paliwowego i jej wpływ na rynek transportowy. Transport w świetle założeń Green Deal. Normy emisyjności transportu i metody jej ograniczania w świetle aktualnych celów polityki UE. Inwestycje, rozwiązania prawne i innowacje – konieczne, by kolej mogła wspierać realizację celów Zielonego Ładu.

EEC INNOVATION

Start-upy w nowej rzeczywistości. Które, jak/dzięki czemu odnajdują się w realiach pandemii i zmieniającego się szybko świata. Relacje z inwestorami, administracją, rynkiem w nowych warunkach.

Innowacje dla klimatu. Pandemia i zielona transformacja jako motory rozwoju technologicznego. Efemerydy wirusowej koniunktury i te technologie, które się sprawdzają i zostaną na stałe.

EEC DIGITAL

Cyfrowa transformacja – szybciej, inaczej, mądrzej. Dziedziny, specjalizacje, branże, kraje/regiony, które w warunkach przyspieszenia cyfryzacyjnego wyrastają na nowych liderów lub umacniają swoją pozycję. Czy konkurencja w cyfryzacji pogłębi dysproporcje rozwojowe? „Sprawdzam” – pandemia weryfikuje ekonomiczną wartość technologii i modeli cyfrowego świata. Dojrzałość cyfrowa polskiego biznesu. Digitalizacja u liderów branż i w mniejszych firmach. Case study.

Cyfrowa fabryka. Automatyzacja i robotyzacja na fali wznoszącej. Roboty w przemyśle: Azja, Niemcy, Polska – porównania, analizy, wnioski. Jak przyspieszyć robotyzację i automatyzację polskiej gospodarki? Ulga robotyzacyjna – mechanizm działania i spodziewane efekty; kto zyska? Przemysł w wersji online. Wirtualizacja procesów, produktów, projektów i realizacji.

EEC FUTURE

Kalejdoskop trendów:

  • Praca zdalna, hybrydowa czy biurowa. Preferencje, korzyści, zagrożenia. Zarządzanie rozproszonym zespołem – menedżment i dział HR w nowych rolach. Biuro przyszłości – wyzwanie dla rynku nieruchomości, projektantów i biznesu.
  • E-commerce zmienia gospodarkę. Cyfrowe przyspieszenie w handlu i jego skutki – dziś i jutro. Nowe narzędzia, nowe oczekiwania
  • Gospodarka cyrkularna w teorii i praktyce. Cele, wymagania, koszty. Modele biznesowe zgodne z GOZ – czy to może się opłacać?
  • Food Foresight: scenariusze przyszłości dla rynku spożywczego: post-covid, nowy konsument, logistyka, Zielony Ład