EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

EEC Trends

EEC Trends to debata nad głównymi trendami, które w roku 2022 r. staną się przedmiotem dyskusji w trakcie XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

  • Programowy prolog Europejskiego Kongresu Gospodarczego
  • Forum otwartej debaty o świecie i gospodarce
  • Laboratorium trendów, koncepcji i pomysłów

EEC Trends kontynuuje tradycję i markę Forum Zmieniamy Polski Przemysł – jednej z najważniejszych debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. Uczestnicy EEC Trends oprócz debat na kluczowe dla gospodarki tematy, będą mogli wysłuchać rozmów 2:1, polemik w wąskim gronie, wystąpień ekspertów. Rozmowy będą transmitowane online i wraz z retransmisjami poszerzą zasięgi wydarzenia.

Zaproszeni Goście, partnerzy i uczestnicy Kongresu – przedsiębiorcy, inwestorzy, eksperci i decydenci – wezmą udział w dyskusjach w ramach wskazanych w agendzie obszarów tematycznych. Pod kluczowym dla wydarzenia terminem ‘trendy’ rozumiemy takie grupy zjawisk, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać gospodarczą i społeczno-gospodarczą rzeczywistość. Przewidując przebieg i skutki tych zmian, komentując je w opiniotwórczym gronie, nadajemy im dynamikę, współkształtujemy przyszłość. Określenie tych dominujących tendencji ma szczególne znaczenie wobec zmieniającej się sytuacji świata i gospodarki.

Dyskusja na EEC Trends przygotowuje grunt pod Europejski Kongres Gospodarczy, wskazując priorytety, akcentując to, co najważniejsze. W toku tego wydarzenia wykuwa się ostateczny kształt agendy EEC. Poprzez wspólną pracę nad programem Kongresu podkreślamy, jak ważny jest jego otwarty charakter. Dzięki takiemu podejściu kształt Kongresu jest pojemny – adekwatny do różnych oczekiwań i potrzeb, aktualny i żywy. EEC Trends potwierdza, że dialog jest wpisany w DNA Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zapraszamy do współpracy.


EEC