Częścią EEC Trends będzie przyznanie wyróżnień WNP Awards. Laureatami tych wyróżnień zostają rokrocznie osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które w ostatnim czasie wywarły znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia gospodarcze, wskazują innym kierunki rozwoju, swoją aktywnością ilustrują ważne trendy w polskiej gospodarce.

Laureaci WNP Awards 2020