Odcienie Zielonego Ładu

17 lutego 2021 • 11:30-13:00

Powrót do listy

Partnerzy sesji

Tematyka

Green Deal jako strategia rozwoju europejskiej gospodarki. Nowy cel redukcji emisji – co oznacza dla gospodarek krajów UE. Jeden cel – wiele dróg? Transformacja i adaptacja: jak zmienią się produkcja i usługi, porządek prawny, życie codzienne. Polityka klimatyczna UE a globalna konkurencyjność Europy. Graniczny podatek węglowy (CBAM) – znaczenie dla UE i jej relacji ze światem.

Retransmisja sesji


EEC