EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Agenda

Start-upy w nowej rzeczywistości. Innowacje dla klimatu

17 lutego 2021 • 15:30-17:00

Powrót do listy

Partnerzy sesji

Tematyka

Start-upy w nowej rzeczywistości. Które, jak/dzięki czemu odnajdują się w realiach pandemii i zmieniającego się szybko świata. Relacje z inwestorami, administracją, rynkiem w nowych warunkach. Case studies.

Innowacje dla klimatu. Pandemia i zielona transformacja jako motory rozwoju technologicznego. Efemerydy wirusowej koniunktury i te technologie, które się sprawdzają i zostaną na stałe.

Retransmisja sesji

Rozmowa

Prelegenci

Moderacja


EEC