A B C D E F G H J K L M N O P R S T W Z Ż
Agnieszka Kulińska

Agnieszka Kulińska

Partner, Dentons

Partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Wspiera klientów w projektach dotyczących rozwoju oraz kupna lub sprzedaży farm wiatrowych oraz innych odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności w zakresie badania prawnego projektów na potrzeby uzyskania finansowania. Doradza w kwestiach umownych, w tym związanych z umowami o roboty budowlane, umowami sprzedaży energii oraz umowami dostawy w sektorach energetycznym i kolejowym.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT


EEC