A B C D E F G H J K L M N O P R S T W Z Ż
Grzegorz Wiśniewski

Grzegorz Wiśniewski

Firma: EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Stanowisko: prezes zarządu

Inżynier, ekonomista, specjalista rynku energetyki odnawialnej i technologii energetyki słonecznej.

Jest założycielem i prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) oraz inicjatorem projektu budowy na Śląsku GigaFabryki ogniw fotowoltaicznych realizowanym przez spółkę Giga PV S.A. Jest wykładowcą i opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych „Energetyka odnawialna dla biznesu” organizowanych wspólnie z Politechniką Warszawską.

Był dyrektorem Centrum Komisji Europejskiej ds. Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i przewodniczącym Grupy Refleksyjnej Komisji Europejskiej ds. Energetyki Zrównoważonej.

Członek Komitetu Sterującego ds. Energii w NCBiR i Zespołu Redakcyjnego NCBiR ds. Nowych Technologii Energetycznych. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT


EEC