A B C D E F G H J K L M N O P R S T W Z Ż
Michał Mastalerz

Michał Mastalerz

partner PwC, członek zarządu ds. klientów i rynku

Michał jest odpowiedzialny za obszar firmowych inicjatyw klienckich i rynkowych, wspiera także rozwój innowacyjnych produktów i usług. Jest zaangażowany w kluczowe projekty klienckie, ze szczególnym naciskiem na działania transformacyjne w obszarze Front i Back Office transformation. Poprzednio lider zespołu realizującego projekty związane z regulacją RODO.

W PwC pracuje od 1996 roku. Od początku swojej kariery jest związany z biurem w Krakowie, którym kieruje od kilkunastu lat. W tym czasie zdobył bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych dużych, wielozakładowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także międzynarodowych koncernów działających na rynku polskim oraz dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw.

Michał posiada zarówno uprawnienia polskiego biegłego rewidenta (KIBR), jak i uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA) oraz Stanach Zjednoczonych (CPA).

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT


EEC