A B C D E F G H J K L M N O P R S T W Z Ż
Rafał Gawin

Rafał Gawin

Firma: Urząd Regulacji Energetyki

Stanowisko: prezes

Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. W Urzędzie Regulacji Energetyki od 2004 roku. Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów 24 lipca 2019 roku.

Posiada szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej, był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER); członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (Komisja Europejska) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji (Florence School of Regulation) oraz projektów bliźniaczych (Twinning Projects). Wielokrotnie reprezentował URE na forum międzynarodowym.

W 2013  r. był ekspertem narodowym ACER w Lubljanie, gdzie brał udział m.in w pracach nad raportem Agencji dotyczącym oceny krajowych rynków energii. Był także odpowiedzialny za współpracę z krajowymi organami regulacji energetyki.

Doświadczony w sprawowaniu nadzoru nad spółkami energetycznymi, w tym nadzoru w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu oraz inwestycji i rozwoju.

Wykładowca. Jest autorem wielu publikacji i opracowań dotyczących sektora energetycznego, współautorem komentarza do ustawy Prawo energetyczne.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT