EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Zakres tematyczny EEC Trends

20 stycznia 2022 | Warszawa, hotel Sheraton Grand Warsaw

EEC WORLD

EEC WORLD. Globalne łańcuchy dostaw. Radykalne zmiany w strategiach importerów i eksporterów odpowiedzią na poważne zaburzenia w łańcuchach dostaw. Ciągłość produkcji nadrzędnym celem – jak ją zachować? Samowystarczalność i jej ograniczenia, dywersyfikacja źródeł i dróg, weryfikacja oferty produktowej, aktywne zarządzanie dostawami i ryzykiem. Nearshoring – doraźna reakcja czy trwały trend? Jak podnieść odporność biznesu na ograniczenia wynikające z perturbacji w transporcie? Popyt na usługi transportowe a koszty frachtu – w oczekiwaniu na stabilizację. Globalna logistyka i współpraca międzynarodowa po pandemii – na nowych (jakich) zasadach? Raport z cyklu EEC_Review: „Strategie polskich firm na międzynarodowych rynkach – czas weryfikacji”. Publikacja na WNP.PL przed EEC Trends.

EEEC WORLD. Kryzys surowcowy. Świat ograniczonych zasobów naturalnych wobec przyspieszenia gospodarczego i skrajnej niestabilności rynków. Najgroźniejsze deficyty i branże wrażliwe na braki. Kluczowe surowce nowej gospodarki. W spirali cen – kto/co napędza popyt? Polityka surowcowa Chin i innych mocarstw. Stan zapasów – kto i po co je gromadzi? Co czeka producentów w 2022 r.?

EEC GREEN

EEC GREEN. Zielona transformacja gospodarki. Europejskie i światowe cele polityki ochrony klimatu oraz dążenie do zrównoważonej produkcji jako megatrend gruntownie zmieniający warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet Fit for 55 i Europejski Zielony Ład: priorytetowe cele, dostępne narzędzia, możliwości finansowania. Zielony zwrot w planach i działaniach największych polskich firm. Średni i mniejszy biznes na ścieżce zielonych przeobrażeń. Jak wykorzystać transformację, by zbudować firmę na nowo? Kierunki, tempo i ograniczenia procesu dekarbonizacji energetyki wobec kryzysowych zjawisk na rynku nośników energii. Przełomowe i perspektywiczne technologie, preferowane i niezbędne inwestycje.

EEC GREEN. ESG – nowe ramy strategii biznesowych. Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny, czyli kryteria określające na nowo wartość firmy. Perspektywa długoterminowa ponad doraźnym zyskiem. Źródła i skala presji: klienci i partnerzy, regulacje, koszty i dostęp do finansowania, czas. Dobre praktyki – czy warto być liderem zmiany? Jak budować relacje w biznesie na nowych zasadach? Przejrzystość i wiarygodność – fundamenty stabilnej działalności.

EEC DIGITAL

EEC DIGITAL. Digitalizacja – technologie z potencjałem. Cyfrowa transformacja gospodarki w praktyce. Cykl rozmów i prezentacji. 

  • Roboty w produkcji, usługach i… na polskim rynku pracy. Jak pokonać bariery rozwoju robotyzacji?
  • Chmura. Migracja – kluczowe obszary działań i ich efekty. Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie?
  • Sztuczna inteligencja i jej nowe zastosowania: przemysł, zdrowie, bezpieczeństwo, mobilność.

EEC DIGITAL. E-commerce. Handel doby cyfrowej – zorientowany na klienta, ale odpowiedzialny i zrównoważony. Logistyka największym wyzwaniem. Ewolucja dostaw: na jutro, na dziś, na już, czyli q-commerce. Magazyny za rogiem; dark stores zmieniają oblicze miast i e-handlu. Płatności błyskawiczne, ale z opcją „im później, tym lepiej”. Cyfrowa, czyli wygodna ścieżka klienta.

EEC ENERGY

EEC ENERGY. Ceny energii. Jak ograniczyć wpływ rosnących kosztów energii na konkurencyjność i kondycję firmy? W jakim stopniu rosnące koszty energii wpływają na skłonność biznesu do przestawiania działalności na tory zrównoważone? Samowystarczalność energetyczna – rozwój OZE i energetyki rozproszonej. Efektywność i energooszczędność, gospodarka cyrkularna, produkcja z mniejszym wykorzystaniem zasobów. Zmiana dostawcy energii, umowy DSR. Oferta rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla biznesu borykającego się z wysokimi kosztami energii. Polski rynek energii i polityka regulacyjna wobec rosnących cen.

EEC INNOVATION

EEC. INNOVATION. Wodór – paliwo przyszłości. Rola wodoru w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 – pytania i odpowiedzi. Szary czy zielony? Produkcja i dystrybucja wodoru. Technologie wodorowe w transformacji energetyki, w ciepłownictwie i przemyśle. Potencjalna konkurencyjność wodoru w stosunku do paliw tradycyjnych w transporcie.

EEC INVEST

EEC INVEST. Polski Ład. Konsekwencje dla biznesu: prognozy, oczekiwania, obawy. Od symulacji po pierwsze konkrety.

EEC WORK

EEC WORK. Rynek pracy w Polsce. Deficyt rąk i kompetencji. Branże i specjalności pod szczególną presją braków kadrowych. Rola pracowników z zagranicy na polskim rynku pracy. Aktywizacja rezerw własnych czy ułatwienia dla migrantów? Demografia, wzrost gospodarczy, geopolityka – faktory zmian i prognozy dla rynku pracy.

EEC MOVE

EEC MOVE. Logistyka i infrastruktura wobec zmian w łańcuchach dostaw. Nowe modele działania i konieczne inwestycje: centra logistyczne, porty morskie, przewoźnicy kolejowi. Adaptacyjne zmiany w strategiach eksporterów, importerów, operatorów.

EEC MOVE. Transport kolejowy. Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Kluczowe inwestycje – bilans, projekty w realizacji, plany. Centra logistyczne, magazyny i porty – jak zapewnić dostęp do krajowej sieci kolejowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej (bocznice)? Interoperacyjność kolei europejskich: wciąż tylko postulat? Bariery techniczne i regulacyjne dalszej integracji.


EEC