EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Wstępny zakres tematyczny

SESJA INAUGURUJĄCA

Gospodarka od nowa. Rekomendacje dla rządzących

Polska gospodarka 2024+. Najważniejsze wyzwania stojące przed nowym rządem i administracją.

  • Inwestycje i ich finansowanie. Jak odblokować środki z KPO? Potencjał inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Jak napędzać inwestycje prywatne?
  • Polityka zagraniczna i gospodarka. Wpływ zawirowań geopolitycznych na gospodarkę. Współpraca z Ukrainą w kontekście jej europejskich aspiracji. Polska w UE – nowe otwarcie?
  • Państwo w gospodarce. Zmiany w polityce właścicielskiej w spółkach skarbu państwa. Wolna konkurencja i równe szanse. Państwo jako regulator, arbiter, gestor infrastruktury.
  • Klimat i polityka. Globalne cele i działania na rzecz klimatu po COP28 – jak przyspieszyć w drodze do zrównoważonej, zeroemisyjnej gospodarki?
  • Energia i transformacja. Przeobrażenia sektora energii: bezpieczeństwo, koszty energii, inwestycje. Jak powinien się zmieniać polski miks energii?
  • Finanse publiczne. Parametry makroekonomiczne określające perspektywy gospodarki i stan finansów publicznych. Polityka monetarna, budżet państwa, zaufanie rynku.
  • Praworządność i biznes. Warunki bezpiecznej działalności gospodarczej – wolnej od systemowej opresji. Racjonalna, sprzyjająca biznesowi legislacja i polityka fiskalna. 

DEBATY. ROZMOWY. PREZENTACJE

Energia, transformacja, bezpieczeństwo

Nowa definicja bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Czego oczekują biznes i inwestorzy, by mocniej zaangażować się w transformację sektora energii? Spodziewane i rekomendowane zmiany w PEP 2040. Zielona i rozproszona energetyka – ile, kiedy i pod jakimi warunkami? System przesyłowy i Krajowy System Elektroenergetyczny wobec zmian miksu energii i struktury jej wytwarzania. Jak zapewnić stabilność i elastyczność: węgiel, gaz, źródła odnawialne, atom. Tak, nie, a może inaczej: co z wydzieleniem aktywów węglowych spółek energetycznych?

Zrównoważona gospodarka

Przyspieszenie po COP 28? Jak ustalenia globalnego szczytu klimatycznego wpłyną na europejską i światową gospodarkę. Unijne wymagania legislacyjne związane z taksonomią i raportowaniem a krajowe realia i koszty – możliwości adaptacji mniejszych podmiotów. Kryteria ESG w strategiach firm, finansowaniu i współpracy gospodarczej i handlowej. Ryzyko wykluczenia polskich eksporterów z europejskich łańcuchów dostaw. Jak państwo może i powinno wspierać firmy w ich transformacyjnych działaniach? Rola dużych podmiotów i firm sektora finansowego w dekarbonizacji polskiej gospodarki. Technologie dla transformacji: szansa dla liderów biznesu, inwestorów, innowatorów, naukowców.

Cyfrowa gospodarka, cyfrowa firma

Najważniejsze trendy technologiczne roku 2024. W jakie technologie inwestować? Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), Internet rzeczy (IoT), rozwiązania chmurowe, robotyzacja procesów biznesowych (RPA). Integracja systemów i wspomaganie zarządzania. Przykłady efektywnych wdrożeń w przemyśle, usługach, sektorze finansowym. Motywacje i obawy – jak zachęcać firmy do inwestowania w cyfryzację? Zapotrzebowanie na technologie a zielona transformacja i efektywność energetyczna. Infrastruktura dla cyfrowego przyspieszenia. Jak działa polskie e-państwo i co na to biznes? 

Finansowanie inwestycji

Zmiany w modelach finansowania: aktualna i docelowa rola agend państwowych oraz sektora prywatnego. KPO i inne unijne źródła finansowania inwestycji. Dostępność, warunki i kryteria. Europejskie priorytety a polski potencjał i potrzeby inwestycyjne: infrastruktura, zrównoważona gospodarka, odporność, wiedza, cyfryzacja, innowacyjność.

Infrastruktura i budownictwo

Kluczowe projekty inwestycyjne w krajowej infrastrukturze komunikacyjnej: kontynuacje, przyspieszenia, przeniesienia środków. Czy potrzebna jest zmiana modeli finansowo-organizacyjnych? Współpraca państwowych zamawiających z firmami sektora budowlanego – dobre praktyki i konieczne usprawnienia. Waloryzacja kontraktów. Nowoczesna infrastruktura wobec trendów w mobilności, rozwoju zrównoważonego transportu i sytuacji geopolitycznej w naszej części Europy. Inwestycje wstrzymane przez koszt pieniądza, ceny materiałów i robocizny. Czy odblokowanie środków unijnych może być impulsem rozwojowym?

Prawo, biznes, gospodarka

Restrykcyjność wymiaru sprawiedliwości w obszarze gospodarki: subiektywne odczucia, twarde dane, widoczne tendencje, drastyczne przykłady. Współczesny obieg gospodarczy a kompetencje prokuratorów i sędziów. Przewlekłość procedur sądowych zaburzająca działalność gospodarczą. Jak powinny wyglądać zdrowe relacje państwo-biznes? Stabilizacja otoczenia prawnego gospodarki – czego trzeba, by to osiągnąć? Proces legislacyjny biorący pod uwagę skutki aktów prawa dla gospodarki.

Różnorodność, kadry, rynek pracy

Zarządzanie wewnętrznie zróżnicowanymi zespołami: jak wykorzystać potencjał wielokulturowości i zapobiegać konfliktom? Korzyści z różnorodności w firmie: efektywność i kreatywność, relacje i kompetencje, wizerunek pracodawcy. Migranci na rynku pracy – trendy, kwalifikacje, adaptacja, prawo i procedury.

Polska, Ukraina, Europa

Na jakich zasadach oprzeć relacje Ukraina-Polska-Europa? Infrastruktura i logistyka służąca wsparciu i współpracy gospodarczej. Rola polskich inwestorów i wykonawców w odbudowie Ukrainy.