EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

O WYDARZENIU

Jak co roku, jesienią rozpoczynają się przygotowania do Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC). Ważnym ich elementem jest konferencja EEC Trends, która odbyła się 8 lutego 2024 r. w Warszawie.

Najbliższa, 16. edycja EEC, największego tego typu wydarzenia w Europie Centralnej, odbędzie się tradycyjnie w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w dniach 7-9 maja 2024 roku.

Misją Europejskiego Kongresu Gospodarczego od początku pozostaje idea otwartej debaty o przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki. Kongres poprzedza co roku – rozpoczynająca się właśnie teraz – kampania, w której uczestniczą przedstawiciele wielu środowisk, osoby o wyjątkowych kompetencjach, autorytety w swoich specjalnościach. W toku interakcji i konsultacji wskazywane są istotne dla gospodarki tendencje, przełomowe technologie, nowe zjawiska, istotne problemy i rozwojowe szanse. 

W czasie EEC Trends, tworzona w toku rozmów i wniosków, agenda EEC przybiera ostateczny kształt – aktualny, odpowiadający na wyzwania współczesności. 

W trakcie tegorocznej edycji EEC Trends pod dyskusję trafiły najważniejsze zjawiska w gospodarce: skutki skomplikowanej sytuacji geopolitycznej z wojną w Europie i kryzysem energetycznym na czele, transformacja sektora energii i procesy dostosowania gospodarki do wyzwań klimatycznych, a także zjawiska związane ze spowolnieniem gospodarczym oraz uwarunkowania i skutki cyfryzacji.

Debacie o problemach i wyzwaniach towarzyszyła gala WNP Awards – nagrody, przyznawanej przez redakcję portalu WNP.PL. Bohaterami wieczoru byli ci, którzy – w niełatwych realiach i niestabilnym otoczeniu – zmieniają na lepsze polską gospodarkę.

Dziękujemy za współpracę, wymianę myśli i dzielenie się inspirującymi doświadczeniami w trakcie dyskusji i spotkań na EEC Trends!