EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Agenda

Gospodarka od nowa. Rekomendacje dla rządzących

8 lutego 2024 • 09:00-11:00 • Sala Balowa ABCDE

Powrót do listy

Tematyka

Polska gospodarka 2024+. Najważniejsze wyzwania stojące przed nowym rządem i administracją. 

 

  • Inwestycje i ich finansowanie. Jak odblokować środki z KPO? Potencjał inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Jak napędzać inwestycje prywatne?
  • Polityka zagraniczna i gospodarka. Wpływ zawirowań geopolitycznych na gospodarkę. Współpraca z Ukrainą w kontekście jej europejskich aspiracji. Polska w UE – nowe otwarcie?
  • Państwo w gospodarce. Zmiany w polityce właścicielskiej w spółkach skarbu państwa. Wolna konkurencja i równe szanse. Państwo jako regulator, arbiter, gestor infrastruktury.
  • Klimat i polityka. Globalne cele i działania na rzecz klimatu po COP28 – jak przyspieszyć w drodze do zrównoważonej, zeroemisyjnej gospodarki?
  • Energia i transformacja. Przeobrażenia sektora energii: bezpieczeństwo, koszty energii, inwestycje. Jak powinien się zmieniać polski miks energii?
  • Finanse publiczne. Parametry makroekonomiczne określające perspektywy gospodarki i stan finansów publicznych. Polityka monetarna, budżet państwa, zaufanie rynku.
  • Praworządność i biznes. Warunki bezpiecznej działalności gospodarczej – wolnej od systemowej opresji. Racjonalna, sprzyjająca biznesowi legislacja i polityka fiskalna.

Retransmisja sesji

Prelegenci

Moderacja