EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Agenda

Inwestycje i ich finansowanie

8 lutego 2024 • 11:30-13:00 • Sala Balowa CDE

Powrót do listy

Tematyka

Potencjał a realna skłonność firm prywatnych do inwestowania. Główne czynniki i ryzyka powstrzymujące decyzje o zaangażowaniu w nowe projekty. Jak skutecznie mobilizować prywatny biznes i zachęcać firmy do inwestowania? Rola państwa i otoczenia regulacyjnego. Atrakcyjne kierunki inwestowania i motywacje decyzji. Europejskie priorytety a polskie potrzeby inwestycyjne: infrastruktura, zrównoważona gospodarka, odporność, wiedza, cyfryzacja, innowacyjność. KPO i inne unijne źródła finansowania inwestycji.

Retransmisja sesji

Prelegenci

Moderacja