EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Agenda

Zrównoważona gospodarka

8 lutego 2024 • 13:45-15:00 • Sala Balowa B

Powrót do listy

Tematyka

Przyspieszenie po COP 28? Jak ustalenia globalnego szczytu klimatycznego wpłyną na europejską i światową gospodarkę. Unijne wymagania legislacyjne związane z taksonomią i raportowaniem a krajowe realia i koszty – możliwości adaptacji mniejszych podmiotów. Kryteria ESG w strategiach firm, finansowaniu i współpracy gospodarczej i handlowej. Ryzyko wykluczenia polskich eksporterów z europejskich łańcuchów dostaw. Jak państwo może i powinno wspierać firmy w ich transformacyjnych działaniach? Rola dużych podmiotów i firm sektora finansowego w dekarbonizacji polskiej gospodarki. Technologie dla transformacji: szansa dla liderów biznesu, inwestorów, innowatorów, naukowców.

Retransmisja sesji

Prelegenci

Moderacja