EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Agenda

Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej UE

17 lutego 2021 • 11:30-13:00

Powrót do listy

Partnerzy sesji

Tematyka

Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej UE. Jak będzie wyglądała zrównoważona, niezawodna, sprawna infrastruktura? Infrastruktura i zasoby nowego świata. Rynek – priorytety, moce wykonawcze, kondycja branży, ceny materiałów i usług. Relacje zamawiający-wykonawca-podwykonawca w świetle aktualnych regulacji i w praktyce.

Retransmisja sesji

Rozmowa

Prelegenci

Moderacja


EEC