EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Agenda

Infrastruktura i rynek przewozów kolejowych w Polsce

17 lutego 2021 • 13:30-15:00

Powrót do listy

Partnerzy sesji

Tematyka

Transport w świetle założeń Green Deal. Normy emisyjności transportu i metody jej ograniczania w świetle aktualnych celów polityki UE. Inwestycje, rozwiązania prawne i innowacje – konieczne, by kolej mogła wspierać realizację celów Zielonego Ładu.

Rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury kolejowej – priorytetowe projekty, harmonogram, nowe technologie, dotychczasowe i nowe źródła finansowania. Finansowanie, zaawansowanie procedur, spodziewane efekty. Warunki zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego. Obniżenie stawek dostępu do infrastruktury – deklaracje i co dalej? Warunki wykorzystania i dostępu do istniejącej infrastruktury – potencjalna rola regulacji.

Logistyka, infrastruktura i systemy transportowe przyszłości. Perspektywy rozwoju transportu kolejowego. Transformacja sektora paliwowego i jej wpływ na rynek transportowy.

Retransmisja sesji

Prelegenci

Moderacja


EEC