EEC Trends

EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Agenda

Zielona transformacja gospodarki

20 stycznia 2022 • 11:30-13:00 • Sala Balowa AB

Powrót do listy

Tematyka

Europejskie i światowe cele polityki ochrony klimatu oraz dążenie do zrównoważonej produkcji jako megatrend gruntownie zmieniający warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiet Fit for 55 i Europejski Zielony Ład: priorytetowe cele, dostępne narzędzia, możliwości finansowania. Zielony zwrot w planach i działaniach największych polskich firm. Średni i mniejszy biznes na ścieżce zielonych przeobrażeń. Jak wykorzystać transformację, by zbudować firmę na nowo? Kierunki, tempo i ograniczenia procesu dekarbonizacji energetyki wobec kryzysowych zjawisk na rynku nośników energii. Przełomowe i perspektywiczne technologie, preferowane i niezbędne inwestycje.

Retransmisja sesji

Prelegenci

Moderacja


EEC