EEC Trends

EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Spotkanie Rady kampanii Zielony Indeks

Serwis Zielony Indeks funkcjonuje w ramach jednego z największych portali gospodarczych w Polsce – WNP.PL. Serwis, to miejsce w polskim internecie, poświęcone w całości  zagadnieniu emisji gazów cieplarnianych i promowaniu aktywności firm podejmujących działania na rzecz ich redukcji. W serwisie swoje emisje raportuje na bieżąco 50 ważnych firm z różnych branż polskiej gospodarki. Ich przedstawiciele zostaną zaproszeni do udziału w EEC Trends.

Radę kampanii Zielony Indeks tworzy grono autorytetów w obszarze energetyki, środowiska, polityki klimatycznej i przemysłu. Jako otwarte forum dialogu przedstawicieli różnych środowisk – administracji, sektora pozarządowego, nauki i biznesu – Rada wspiera serwis poprzez rekomendacje, opinie, inicjatywy.


EEC