EEC Trends

Laureatami wyróżnień są rokrocznie osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które
w ostatnim czasie wywarły znaczący, przełomowy wpływ na pozytywne przeobrażenia gospodarcze. WNP Awards przyznawane są tym, którzy poprzez odważnie podejmowane działania i skutecznie realizowane przedsięwzięcia wskazują ofensywne trendy i kierunki rozwoju, aktywnie odpowiadają na nowe wyzwania.


EEC