EEC Trends

EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Prelegenci

A B C D G H J K L Ł M N O P R S T U W Z
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

wykładowca, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytet Warszawski

Dr nauk ekonomicznych, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Rady Naukowej Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo, Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Do 2018 r. główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, członkini Rady Dialogu Społecznego, w tym m.in. Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Członkini Forum Firm Rodzinnych przy PARP. W ramach BusinessEurope członkini ECOFIN Committee oraz Entrepreneurship and SME Committee.

W latach 2010-2015 członkini Rady Gospodarczej przy Premierze RP. W latach 2011-2014 członkini High Level Group on Administrative Burdens w Komisji Europejskiej.

Zajmuje się m.in. badaniem makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, warunkami rozwoju przedsiębiorstw, inwestycjami, w tym w innowacje i B+R, rynkiem pracy, analizą i oceną funkcjonowania przedsiębiorstw, ekonomiczną analizą prawa.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT


EEC