EEC Trends

A B C D G H J K L Ł M N O P R S T U W Z
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Firma: Uniwersytet Warszawski

Stanowisko: wykładowca, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr nauk ekonomicznych, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Rady Naukowej Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo, Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Do 2018 r. główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, członkini Rady Dialogu Społecznego, w tym m.in. Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.

Członkini Forum Firm Rodzinnych przy PARP. W ramach BusinessEurope członkini ECOFIN Committee oraz Entrepreneurship and SME Committee.

W latach 2010-2015 członkini Rady Gospodarczej przy Premierze RP. W latach 2011-2014 członkini High Level Group on Administrative Burdens w Komisji Europejskiej.

Zajmuje się m.in. badaniem makroekonomicznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego, warunkami rozwoju przedsiębiorstw, inwestycjami, w tym w innowacje i B+R, rynkiem pracy, analizą i oceną funkcjonowania przedsiębiorstw, ekonomiczną analizą prawa.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT


EEC