EEC Trends

A B C D G H J K L Ł M N O P R S T U W Z
Piotr Nowak

Piotr Nowak

minister rozwoju i technologii

26 października 2021 powołany przez Prezydenta RP na urząd Ministra Rozwoju i Technologii, odpowiedzialnego za gospodarkę, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

W 2003 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną na wydziale cybernetyki uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ukończył również studia licencjackie i magisterskie na kierunku finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów doktoranckich SGH. Posiada dyplom Executive MBA oraz certyfikat CQF (Certificate in Quantitative Finance). Absolwent podyplomowego programu „International Security” na Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Autor i współautor publikacji naukowych.

Od 2004 roku związany z rynkiem finansowym. Odpowiadał za regulacje rynku finansowego, zarządzaniem długiem publicznym oraz portfelami inwestycyjnymi o globalnym zasięgu.

W latach 2005-2010 zdobywał doświadczenie w Londynie, początkowo jako trader w Calyon Corporate and Investment Bank, a następnie jako Vice President w funduszu hedgingowym grupy Swiss Re w Londynie, odpowiadając za strategie instrumentów dłużnych, indeksów giełdowych, kredytowych instrumentów pochodnych oraz walut rynków wschodzących. W latach 2010-2015 zajmował stanowiska eksperckie i kierownicze w instytucjach finansowych w Polsce jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska,  wicedyrektor departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych w PKO TFI oraz starszy menedżer w Money Makers TFI

Na początku 2015 roku rozpoczął pracę jako ekspert ds. gospodarczych w Biurze Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta RP.

Od grudnia 2015 do grudnia 2020 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Odpowiadał za współpracę międzynarodową, relacje z krajowymi i zagranicznymi inwestorami finansowymi, zarządzanie długiem publicznym, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, regulacje dotyczące rynku finansowego i instytucji finansowych oraz system gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa. Był inicjatorem utworzenia Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz przeprowadzenia pionierskich emisji obligacji skarbowych (np. pierwszych w świecie „zielonych” obligacji rządowych).

W tym czasie pełnił również funkcje przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gospodarczego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Audytowego, zastępcy gubernatora w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Był członkiem KNF, rady dyrektorów i komitetu ryzyka Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz rady administracyjnej Banku Rozwoju Rady Europy.

Od stycznia do października 2021 pełnił funkcję doradcy dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie oraz wicedyrektora Departamentu Polityki Monetarnej i Rynków Kapitałowych MFW analizując wpływ rozwoju walut cyfrowych, zmian klimatycznych oraz wsparcia dla krajów rozwijających na stabilność międzynarodowego systemu finansowego. Uczestniczył w pracach G7 i G20 oraz bilateralnych misjach MFW.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT


EEC