EEC Trends

A B C D G H J K L Ł M N O P R S T U W Z
Piotr Rowiński

Piotr Rowiński

Firma: PwC

Stanowisko: Piotr Rówiński, partner w PwC, lider zespołu GRC na region CEE

Partner w PwC, lider zespołu GRC i Audytu Wewnętrznego na region CEE. Odpowiada za usługi w zakresie ładu korporacyjnego, w tym zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego i ESG.

Jego doświadczenie obejmuje:
- usługi doradcze i atestacyjne w obszarach ESG, w tym oceny dojrzałości, wsparcie we wdrażaniu i mierzeniu wskaźników (w tym śladu węglowego), dostosowanie do wymogów regulacyjnych, atestacje raportów zrównoważonego rozwoju,
- wdrażanie i audyty systemów zarządzania ryzykiem i compliance;
- doradztwo w zakresie ustanawiania i wdrażania funkcji audytu wewnętrznego w organizacji, również wsparcie w postaci co-sourcingu ekspertów;
- atestacje i doradztwo w obszarze systemów kontroli wewnętrznej;
- optymalizacja procesów biznesowych.
Jest członkiem Rady Zielonego Indeksu i uczestniczy aktywnie w pracach Forum Rad Nadzorczych.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT


EEC