EEC Trends

A B C D G H J K L Ł M N O P R S T U W Z
Piotr Sankowski

Piotr Sankowski

Firma: IDEAS NCBR

Stanowisko: prezes

Od marca b.r. pełni funkcję prezesa IDEAS NCBR, ośrodka badawczo-rozwojowego działającego w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej. Piotr Sankowski jest informatykiem, doktorem habilitowanym nauk matematycznych oraz profesorem nadzwyczajnym Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

W swojej pracy badawczej koncentruje się na problemach praktycznego wykorzystania algorytmów, poczynając od zastosowań ekonomicznych, poprzez uczące się struktury danych, a na równoległych algorytmach dla data science kończąc. W 2005 roku otrzymał doktorat z informatyki, a w 2009 roku habilitację oraz doktorat z fizyki na Polskiej Akademii Nauk. Odbył staże post-doktorskie w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii w Zurychu i na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie.

W 2018 roku został laureatem indywidualnej nagrody Kryształowej Brukselki oraz Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Dwukrotnie był profesorem wizytującym w Simons Institute for the Theory of Computing. W latach 2010-2015 otrzymał stypendium „IDEE dla Polski” przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Otrzymał trzy granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC - European Research Council): ERC Starting Independent Researcher Grant (2010), ERC Proof of Concept Grant (2015), ERC Consolidator Grant (2017). Jest współzałożycielem spin-offu MIM Solutions, w którym od 2021 roku pełni funkcję dyrektora naukowego.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT


EEC