EEC Trends

A B C D G H J K L Ł M N O P R S T U W Z
Radosław Krupa

Radosław Krupa

Firma: EY

Stanowisko: partner, Dział Doradztwa Podatkowego

Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego dla największych przedsiębiorstw o złożonej strukturze organizacyjnej. Specjalizuje się w doradztwie w obszarze podatków korporacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w projektach transakcyjnych oraz projektach dotyczących reorganizacji grup kapitałowych, obejmujących realokacje istotnych funkcji biznesowych i  konsolidacje operacji.

Doświadczeniem obejmuje doradztwo oraz prowadzenie prac projektowych angażujących specjalistów różnych kompetencji oraz kierowanie zespołami multijurysdykcyjnymi. Posiada również bogate doświadczenie w realizacji projektów regulacyjnych.

Jest autorem artykułów podatkowych w pismach branżowych i prasie ekonomicznej, jest współautorem komentarza do Dyrektywy 2006/112 oraz wykładowcą na konferencjach podatkowych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz licencjonowanym doradcą podatkowym od 2006 roku. Jest członkiem Komitetu Podatkowego Invest Europe.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT


EEC