EEC Trends

EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Agenda

Ceny energii

20 stycznia 2022 • 13:30-14:15 • Sala Balowa AB

Powrót do listy

Tematyka

Jak ograniczyć wpływ rosnących kosztów energii na konkurencyjność i kondycję firmy? W jakim stopniu rosnące koszty energii wpływają na skłonność biznesu do przestawiania działalności na tory zrównoważone? Samowystarczalność energetyczna – rozwój OZE i energetyki rozproszonej. Efektywność i energooszczędność, gospodarka cyrkularna, produkcja z mniejszym wykorzystaniem zasobów. Zmiana dostawcy energii, umowy DSR. Oferta rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dla biznesu borykającego się z wysokimi kosztami energii. Polski rynek energii i polityka regulacyjna wobec rosnących cen.

Retransmisja sesji


EEC