EEC Trends

EEC - największe wydarzenie biznesowe Europy Centralnej

Agenda

Transport kolejowy

20 stycznia 2022 • 16:00-17:00 • Sala Balowa CDE

Powrót do listy

Tematyka

Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Kluczowe inwestycje – bilans, projekty w realizacji, plany. Centra logistyczne, magazyny i porty – jak zapewnić dostęp do krajowej sieci kolejowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej (bocznice)? Interoperacyjność kolei europejskich: wciąż tylko postulat? Bariery techniczne i regulacyjne dalszej integracji.

Retransmisja sesji

Prelegenci

Moderacja


EEC