EEC Trends

A B C D G H J K L Ł M N O P R S T U W Z
Joanna Lech

Joanna Lech

Firma: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Stanowisko: p.o. dyrektora

Od marca 2019 pełni obowiązki dyrektora CUPT. Odpowiada za zarządzanie instytucją wdrażającą projekty transportowe w ramach programów krajowych Infrastruktura i Środowisko i Polska Wschodnia oraz z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Wcześniej zatrudniona m.in. w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w tym na stanowisku Dyrektora Generalnego GDDKiA, gdzie odpowiadała za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instytucji poprzez nadzorowanie procesów administracyjnych, IT, planowania, finansowo-księgowych, kontroli zarządczej, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi. Ukończyła liczne szkolenia m.in. z zakresu zarządzania, w tym projektami, procesowego, posiada certyfikat PRINCE a także z obszaru finansów, kontroli zarządczej.

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji, a także Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  oraz studiów podyplomowych na kierunku „Prawo Europejskie”.

Bierze udział w sesjach:

POWRÓT


EEC